Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр худалдан авах ил тод байдал

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Хүний нөөцийн ил тод байдал

  • ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ    ЭРХЭМ ТА ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГОТОЙ ТАНИЛЦАХЫГ ХҮСВЭЛ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.   ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМ
    2014 / 07 / 07

Үйл ажиллагааны тайлан

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

Эрх зүйн туслалцааны гэрээ Гадаадын хуульчдын нэгдсэн бүртгэлийн мэдээлэл Яамны ёс зүйн хороонд гомдол гаргах Хууль зүйн салбарын шагналд нэр дэвшүүлэх Өргөдөл гомдол гаргах

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд